Бургас

ОБЩИНА БУРГАС
Гр. Бургас областен и общински център
Територия на общината 513,6 кв.км.
Население 236 493 жители
Жители на гр. Бургас 229 243
Населени места: гр. Бургас, гр. Българово и селата Ветрен, Драганово, Димчево, Изворище, Маринка, Равнец, Рудник, Твърдица, Миролюбово, м.с. Черно море, Банево, Братово

ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ И ПРИРОДНИ ДАДЕНОСТИ
Община Бургас се отличава с уникални географски характеристики. Разположена е в Югоизточна България, сред Бургаската низина. На изток граничи с Черно море като обхваща най-големия черноморски залив – Бургаския. Релефът на областта е предимно равнинен, а климатът мек и приятен. В близост до морския бряг са лиманните езера Бургаско, Атанасовско и  Мандренско. Последното е превърнато в язовир, а части от него са обявени за защитени територии. Атанасовското езеро е поддържан резерват за опазване на защитени видове, с укритие за наблюдение на птици. В буферната зона на резервата годишно се добиват средно 40 000 т. морска сол, ценни природни ресурси са лечебната кал и лугата. Бургаското езеро е най-голямото естествено езеро в България. Западната му част е обявена за защитена местност, с орнитологично важно значение в Европа. Тук гнездят 254 вида птици, 61 от които са включени в Червената книга на България. Други защитени местности са: Пода, устието на р. Изворска и м.Узунгерен, залива Ченгене скеле, „Корията” при с. Равнец, където са съхранени вековни гори от летен дъб. Влажните зони се намират на миграционния път Via Pontica и са една от най-важните междинни станции по време на прелета на птиците.
Град Бургас е четвърти по-големина в България. Пристанищен град, със собствено международно летище, много добре развита наземна инфраструктура, в съчетание с природните дадености, етнографски и културни особености Бургас е изключително интересен и перспективен град.
На 15 км от града се намират Бургаските минерални бани, оценени още в древността. Минералната вода е с температура 41 градуса С и дебит 50 l/sec, подходяща за лечение на опорно-двигателния апарат, нервната система, нарушена обмяна на веществата. Бургаският плаж е с тъмни черни пясъци, които имат особен лечебен ефект.

ИСТОРИЯ, КУЛТУРА, ДУХОВНОСТ
Първите жители в региона са били траките. Около 6 век пр.н.е. по тези земи се заселват елини, които основават колония под името Пиргос. Уникални археологически находки свидетелстват за земеделие, скотовъдство и добив на сол, като поминък на древните обитатели на местността. Артефактите са най-старите, намирани изобщо по крайбрежието на Черно море, включително и в Турция и Кавказ.
Днес Бургас е модерен и красив град. Наред със съвременната архитектура има запазени сгради от началото на 19 век. Заради малките улички в центъра, старите къщи и живописната морска градина, Бургас е считан за най-романтичния град в България. Чаровен, с душа на бохем, Бургас е градът на културата и изкуството. Дом на поети, писатели, художници, актьори, музиканти, Бургас е безкрайна сцена: Международен фолклорен фестивал, Национален конкурс за популярна песен „Бургас и морето”, Национален конкурс за детска песен „Сладкопойна чучулига”, Международен София филм фест „На брега”, Международен театрален фестивал „На брега”, Есенни литературни празници, Национална изложба „Приятели на морето”, Международен турнир по спортни танци за купа „Бургас”, Международна изложба на цветя „Флора”-Бургас, Международен фестивал на пясъчните фигури, Блусфест, MTV фестивал “Spirit of Burgas” и много други, направили Бургас уникален и незабравим.


ИКОНОМИЧЕСКИ ПОСТИЖЕНИЯ И ПРИОРИТЕТИ
Силните аспекти на икономическото развитие на Община Бургас се определят от благоприятното географско положение, добре развитата транспортна система, мощната инфраструктурна изграденост, сериозният потенциал за развитие на туризма и единствени за страната индустриални отрасли. Съществена   предпоставка за завоюване на чужди пазари и търговия с местни и вносни суровини е излазът на море, както и наличието на пристанищен комплекс (с най-голям товарооборот в страната) и летище с най-добрите в България технически параметри. Бургас е един от основните логистични пунктове на Общоевропейски транспортен коридор №8. Инвестиционната привлекателност на региона се дължи на възможностите за реализиране на проекти в сферата на пристанищните дейности, въздушния и наземния транспорт, промишлеността и търговията.
Плажовете, биоклиматичните и горски ресурси, минералните води, лечебната кал и защитените природни територии, съчетани с изключително разнообразен културен афиш, са основният потенциал за развитие на всички съвременни форми на туризъм: екологичен, спа, културен, конгресен и др.