Новини

Информация за сключен договор по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност:

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
Обща стойност: 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.