Новини

Информация за сключен договор по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност:

ПРЕДЛАГАМЕ МАСКИ

ПРЕДЛАГАМЕ МАСКИ

Годишни награди за социална иновация 2015

Годишни награди за социална иновация 2015

Система за управление на околната среда съгласно изискванията на БДС EN ISO 14001:2005

Система за управление на околната среда съгласно изискванията на БДС EN ISO 14001:2005

Сътрудничество между Община Бургас и КТ Черноморка

Сътрудничество между Община Бургас и КТ Черноморка

Връзка към видеоклип по БНТ за Кооперация Черноморка

Грамота Конкурентоспособност

Грамота Конкурентоспособност

Поздравителен адрес от кмета на община Бургас

Поздравителен адрес от кмета на община Бургас

Информация за сключен договор по проект BGPO003-2.1.10 "Подкрепа на предприятия и кооперации на хора с увреждания" - ТМУ-02-6/06.12.2011г.

Информация за сключен договор по проект BGPO003-2.1.10 "Подкрепа на предприятия и кооперации на хора с увреждания" - ТМУ-02-6/06.12.2011г.

Информация за избор на изпълнител по проект BGPO003-2.1.10 "Подкрепа на предприятия и кооперации на хора с увреждания" - ТМУ-02-6/06.12.2011г.

КНИГОВЕЗКИ УСЛУГИ

Документация по провеждане на процедури за избор на изпълнител по проект BGPO003-2.1.10 "Подкрепа на предприятия и кооперации на хора с увреждания" - ТМУ-02-6/06.12.2011г.